Zakat merupakan kegiatan mengeluarkan sedikit harta dari yang kita punyai. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah yang dikeluarkan satu kali dalam setahun. Zakat ini menggunakan beras sebagai medianya...