Memperbincangkan kipas angin sudah sering ditemui dan tak asing di telinga. Alat ini sudah ditemukan berabad-abad lamanya. Mesin ini digunakan untuk memberikan udara sejuk ataupun dingin pada ruangan bila...